Budowa ul. Rubież i ul. Bolka

Strona Główna » Budowa ul. Rubież i ul. Bolka

Otrzymaliśmy jako Rada Osiedla koncepcje dla ul. Rubież  i fragmentu ul.Bolka do zaopiniowania. Powstały one na nasze zamówienie, dzięki pieniądzom, które po zabiegach Rady Osiedla przeznaczyli radni miejscy. Uwagi mogli zgłaszać także mieszkańcy, zorganizowano dla nich konsultacje publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (z ramienia Rady Osiedla w spotkaniu uczestniczyli radni Elżbieta Skrzypczyńska i Jakub Potasznik). 

Biuro przygotowujące projekt wskazało kilka rozwiązań, w tym zaproponowane w lipcu z radnymi - esowanie jezdni. Według Rady kluczowe jest uspokojenie ruchu na ulicy Rubież. Złe doświadczenia mamy już z Jasną Rolą. Zbudowanie tam jedynie progów zwalniających nie sprawiło, że kierowcy zaczęli zdejmować nogę z gazu. W przypadku ul. Bolka konieczne jest z jednej strony zapewnienie ruchu samochodowego, z drugiej - bezpieczeństwa pieszym. To trudna sprawa, ponieważ pas drogowy jest niezwykle wąski.

Rada Osiedla zarekomendowała na wniosek radnego Jakuba Potasznika następujące rozwiązanie:

a) wariant I ul. Rubież z elementami wariantu 2 (esowanie jezdni, wyniesione skrzyżowania, miejsca postojowe po stronie wschodniej);

b) wariant I skrzyżowania ul. Rubież z ul. Stoińskiego, gdzie ulica jest jednojezdniowa. To jednak inwestycja nierealna w najbliższych latach z powodu braku środków w budżecie miasta.

c) wariant II ul. Bolka – przewężenie i chodnik, z zaznaczeniem, że słupy oświetleniowe zostaną usytuowane w miejscu umożliwiającym korzystanie z chodnika. 

W przyszłym roku muszą znaleźć się środki na wykonanie projektu ul. Rubież  i Bolka. Potem moglibyśmy się ubiegać o pieniądze na budowę (na rok 2019).

Michał Kucharski

radny Osiedla Naramowice