Park za Netto - aktualny stan prac (z "TN" 66)

Strona Główna » Park za Netto - aktualny stan prac (z "TN" 66)

Susza stała się przyczyną przerwy w budowie parku. Jak informuje wykonawca - firma Magard - do dnia dzisiejszego wykonane zostały wszystkie roboty budowlane związane z  ciągami pieszymi, utwardzeniem terenu pod małą architekturę, tj. ławki, stoliki, kosze, itp. Zakończono także prace elektryczne, mające na celu doprowadzenie prądu do zaprojektowanych latarni wzdłuż drogi parkowej.

Nawiezione i przygotowane zostało podłoże pod nasadzenia oraz wysiew trawy. Rozpoczęto sadzenie roślin najbardziej odpornych: wzdłuż budynku NETTO posadzony jest żywopłot

z grabu pospolitego oraz dorodne lipy; natomiast wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły rośnie już żywopłot z kaliny koralowej i pęcherznicy kalinolistnej. Rośliny te  muszą być podlewane. Wysokie temperatury oraz brak opadów deszczu wymaga dowożenia wody i nie sprzyja wysiewowi trawy,  jak i nasadzeniom roślin.

Czynniki te spowodowały, że wykonawca zwrócił się do Zarządu Zieleni Miejskiej z prośbą

o przedłużenie terminu oddania parku do 30 października br.

 

Eleonora Winiarska

radna Osiedla Naramowice, 

autorka projektu  PBO 2017