Zmiany obwodów naramowickich szkół

Strona Główna » Zmiany obwodów naramowickich szkół

6 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie Wydziału Oświaty na czele z dyrektorem Przemysławem Foligowskim, z przedstawicielami Rad Osiedli: Naramowice, Umultowo, Morasko-Radojewo oraz dyrektorami szkół naramowickich i piątkowskich.

Spotkanie dotyczyło zmian obwodów szkolnych w związku z planowanym otwarciem nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na Umultowie.

Dokonane zostaną zmiany obwodów szkół SP60 i SP35, natomiast obwód SP48 pozostanie niezmieniony. 

Obwód nowej szkoły umultowskiej obejmować będzie cały teren na północ od torów kolejowych do północnej granicy miasta Poznania, włączając m.in.: Umultowo wraz z osiedlem Rożany Potok, Radojewo i Morasko. 

Obwody oraz rekrutacja dotyczą dzieci, które pójdą po raz pierwszy do szkoły (klasy I lub zerówki), pozostałe dzieci mogą uczęszczać do obecnych placówek bez zmian, przy czym będzie możliwość przeniesienia się do nowej umultowskiej.

Nowe Obwody oficjalnie wejdą w życie po uchwaleniu przez Radę Miasta Poznania w styczniu lub lutym 2018r.

Wnioski o przyjęcie do nowej szkoły na Umultowie będą mogły być składane do Wydziału Oświaty przy ul. Libelta 16/20 prawdopodobnie w kwietniu 2018r. Placówka (aktualny stan na zdjęciu) budowana jest w rejonie ul. Umultowskiej i Ślazowej, z przeznaczeniem dla 800 uczniów. W jej skład wejdzie przedszkole (nie podlegające rejonizacji).

Otwarcie planowane jest 1 września 2018r. 

Maciej Stachowiak

Radny Osiedla Naramowice

 

Fot. "TN"